Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  10 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 20.09.2016 року.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 13* та 14*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 9 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

10

Задерей Сергій Іванович   

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

13*

Кількісні результати голосування

«за»

7

7

7

7

7

7

7

 

 

 

 

 

 

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«утримався»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «неприйнято»

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 


         


У К Р А Ї Н А

Саражинецька  сільська   рада   Погребищенського   району

Вінницької    області

7 скликання

5 сесія

                                                                                                                                                    рішення                                                                                                                                                      

від 20 січня   2016 року  № 51

 

Про внесення змін до рішення Саражинецької  сільської ради  від  29.01.2015 року № 321«Про встановлення податку   на нерухоме майно,  відмінне  від  земельної  ділянки» та до рішення Саражинецької  сільської ради  від  29.01.2015 року № 322«Про встановлення транспортного податку»

 

      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  та Закону України № 909-VIIIвід 24.12.2015року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпеченості збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи   погодження постійної  комісії   з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, комунальної   власності, роботи транспорту і зв’язку, торгівлі , побутового обслуговування населення комплексного розвитку та благоустрою    населених пунктів з гуманітарних питань та соціального захисту,регламенту, депутатської діяльності і етики,  сесія  сільської  ради

                                    ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до рішення  Саражинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області  від 29.01.2015 року № 321 «Про встановлення податку   на нерухоме майно,  відмінне  від  земельної  ділянки»,асаме  :

1.1.Викласти в новій редакції Порядок справляння податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки ( згідно додатку  1).

2. Внести зміни до рішення  Саражинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області  від 29.01.2015 року № 322 «Про встановленнятранспортного податку»асаме  :

2.1. Викласти в новій редакції Порядок справляння транспортного податку  (згідно додатку 2);  

3.Це рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

4. Оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради та в мережі  Internet  на  офіційному  сайті   Саражинецької  сільської  ради  http://sarajinci.pogrebysche.org.ua/

 5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань бюджету тасоціально-економічного розвитку, комунальної   власності, роботи транспорту і зв’язку, торгівлі , побутового обслуговування населення комплексного розвитку та благоустрою    населених пунктів з гуманітарних питань та соціального захисту, регламенту, депутатської діяльності і етики.

 

                                                       

Сільський  голова                                   Т.І. Рибак

 

Додаток 1

                                      до рішення   № 51

5 сесії  7   скликання

від 20.01.2016 р.

 

                                                        ПОРЯДОК

        СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО, ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ

 

                                          1. Платники податку

1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            1.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

            а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

            д)якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

                                   2. Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

                                     2.2. Не є об’єктом оподаткування:

 а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади,  Саражинецькоїсільської ради, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок  відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 в) гуртожитки;

 г) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   сільської ради;

 д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,  визнаним  такими  відповідно  до  закону,  дітям - інвалідам,  які

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж)будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

к) об’єкти нерухомості,що перебувають у власності релігійних організацій,статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, крім об’єктів нерухомості,яких здійснюється виробнича та господарська діяльність

л) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,що використовуються для надання освітніх послуг. 

                                   3. База оподаткування

            3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

                            4. Пільги із сплати податку

         4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх  кількості – на 120 кв. метрів ;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх   часток), -  на  180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Саражинецька сільська рада може встановлювати пільги з податку, що сплачується на території сільської ради  з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується  на території селаз об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на   :                                                                                                                                                                                     

а)об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)

б)об’єкт/об’єкти  оподаткування ,якщо площа такого,/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі.

                               5. Ставка податку

   5.1. Встановити наступні ставкидля об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування  а саме :

 

 

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, (відсотки від мін. зароб. плати встановленої законом на 01 .01 звітного подат. року)

1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,1%.

2.

Квартира   -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,1%

3.

Прибудова  до  житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

 0,1% 

4.

Котедж- одно-, півтораповерховийбудинок невеликої  житлової  площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною  ділянкою

 0,5%

5.

 

Садові  будинки- будинки для літнього (сезонного) використання, які  в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не 

відповідають нормативам, установленим для  житлових будинків

  0,5%

6.

Дачні будинки-житлові будинки для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,25%

 

         5.2.Встановити пільгову ставку для оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій, зазначених нижче, у розмірі 0 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового)року за 1 кв. м. загальної площі житлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню :

        5.2.1.особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

        5.2.2. особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

         5.2.3. особи, на яких відповідно  до статті 10 поширюється чанність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

         5.2.4. особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною  відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

          5.2.5. особи, які мають особливі  трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади cоціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

          5.2.6. особи,які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини 14 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи;

         5.2.7. особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції;

         5.2.8. особи, яким протягом базового  податкового періоду було призначена субсидія на оплату вартості житлово-комунальних послуг(незалежно від кількості місяців) та,або субсидія на придбання скрапленого газу,твердого або рідкого пічного побутового палива. Пільга надається на період, на який було призначено субсидію.

         Така пільгова ставка застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку)

        5.3. Встановити з 01.01.2016р. наступні ставки для оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового)року за 1 кв. м. загальної площі об’єкта ,у  наступних вимірах :

 

Типи об’єктів  нежитлової нерухомості

 

Ставка податку,(відсотки від мін. зароб.плати встановленої законом на 01.01. звітного податкового року)

 

1.

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

 0,5%

2.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

  0,5%

3.

Будівлі торговельні - торгові центри, магазини,  універмаги,  павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

 0,5%

4.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

2,0 %

5.

Магазини, загальною площею  до 200 кв. метрів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,1 %

6.

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

 0,25%

7.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

 0,05%

8.

Інші будівлі

0,05%

 

                                        6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                                      7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту  4.1 пункту  4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4    додатка 1 до рішення та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  додатка 1 до рішення  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

д) за наявності у власника платника податку об’єкта(об’єктів )житлової нерухомості різних видів,у тому числі його частки,що перебуває у власності фізичної – чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів(для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку),сума податку,розрахована відповідно до підпунктів а –г цього підпункту збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється  органом державної фіскальної служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

            7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого   згідно  з  підпунктом   7.1  пункту  7  додатка 1   до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Саражинецької сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Органи державної фіскальної службиза місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органидержавної фіскальної службиза місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють  органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

            7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до  органуфіскальної службиза місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органівфіскальної службита даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності,  орган фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

            7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати  органамфіскальної службивідомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

            8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

            8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                                  9. Порядок сплати податку

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  сільськогобюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

                              10. Строки сплати податку

 10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

 

 

     Секретар сільської ради                               З.А. Мирошниченко

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення № 51

5 сесії 7 скликання

від 20.01.2016р.

 

ПОРЯДОК

                           СПРАВЛЯННЯТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ

 

1. Платники податку

 

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктом оподаткування згідно з розділом 2 цього порядку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років(включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового(звітного)року.

    Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади,що реалізує державну політаку економічного розвитку, за методикою,затвердженою Кабінетом Міністрів України,виходячи з марки,моделі,року випуску,типу двигуна та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку

5. Податковий (звітний) період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб  на території сільської ради здійснюється  місцевим фіскальним органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою протягом року, декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.4 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

6.5 За об'єктом оподаткування , придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста.

8.Строки сплати податку

8.1 Транспортний податок сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

Секретар  сільської ради                                            З.А. Мирошниченко

 

                                                                        Порядок денний 

                 7  сесії Саражинецької сільської ради  7 скликання

                                                       20 квітня 2016 року  

 

 з/п

                                              Назва питання,доповідач

1

Про розгляд  звернення Погребищенської міської ради щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

2

Про виконання бюджету сільської ради  за 1 квартал 2016 року

Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

3

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.

Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

4

Про внесення змін до Програми розвитку закладів культури на території

Саражинецької сільської ради на 2016 рік.

Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

5

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.

Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

6

Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових

питань сільському голові.

 Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

7

Про  затвердження проектно-кошторисної документації на  поточний ремонт дороги по вул.  Садова  в с. Саражинці.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

8

Про  затвердження проектно-кошторисної документації на  поточний ремонт відрізку   дороги по вул. Польова  в с. Кур’янці.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

9

 Про  надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  межземельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Лимаренко Лілії Юріївні

Доп.Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради

10

 Про  надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  межземельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Мельнику Юрію Борисовичу

Доп.Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради

11

Про  надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  межземельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.  Мельник Олені Василівні.

Доп.Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради

12

 Про надання у власність земельної ділянки гр. Зайчуку Олександру  Михайловичу.Доп.Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  7 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 20.04.2016 року.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 13* та 14*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 7 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

відсутній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

відсутній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

10

Задерей Сергій Іванович   

відсутній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

проти

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

відсутній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

13*

Кількісні результати голосування

«за»

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

 

«проти»

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«утримався»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «неприйнято»

 Не прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

 

                                                                        Порядок денний  
                 8  сесії Саражинецької сільської ради  7 скликання    10 червня 2016 року    

 

 з/п

                                              Назва питання,доповідач

1     Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.
(Перерозподіл коштів в зв’язку із зменшенням суми нарахування єдиного соціального внеску)
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

2

  Про  затвердження  зведеного кошторису вартості  об’єкта будівництва. Поточний ремонт благоустрою біля пам’ятника загиблим воїнам у ВВв в с. Кур’янці
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

3

   Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.
( Розприділення коштів вільного залишку в сумі 30 тис грн.. для поточного ремонту благоустрою біля пам’ятника загиблим воїнам у ВВв в с. Кур’янці
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

4
4    Про  затвердження штатних розписів установ,які фінансуються з бюджету сільської ради.
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

5

    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Головатюку Олександру Васильовичу для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (землі не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів) на території Саражинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області (учасник АТО).
Доп. Рибак Т.І – сільський голова

6


Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Верещаці Назару Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (землі не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів) на території Саражинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області (учасник АТО).
Доп. Рибак Т.І – сільський голова

7 Про  надання дозволу на розроблення проекту    землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Кирилюку Федору Михайловичу
Доп.Рибак Т.І – сільський голова

8

 


  Про  надання дозволу на розроблення проекту    землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Демчук Наталії Вікторівні
Доп.Рибак Т.І – сільський голова

9

 Про  погодження надання в оренду земельної ділянки водного фонду  шляхом проведення аукціону.
Доп. Рибак Т.І – сільський голова

10

Про надання у власність  гр. Ратушній Ірині Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2,00 га із земель державної власності, розташованих на території сільської ради.
Доп. Рибак Т.І – сільський голова

11

  Про  надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Мирошниченку Михайлу Петровичу.
Доп. Рибак Т.І – сільський голова

12

   Про  надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Рибаку Віталію Миколайовичу
Доп. Рибак Т.І – сільський голова

 

Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  8 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 10.06.2016 року.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 13* та 14*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 8 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

відсутня

- - - - - - - - - - -

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

відсутній

- - - - - - - - - - -

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

відсутній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

не голосувала

за

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

10

Задерей Сергій Іванович   

відсутній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

відсутній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

13*

Кількісні результати голосування

«за»

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

7

 

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«утримався»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «неприйнято»

 Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Не прийнято

Прийнято

 

                                                                  Порядок денний  
          9 сесії Саражинецької сільської ради  7 скликання    20 липня 2016 року    

 

 з/п

                                              Назва питання,доповідач

1 Про виконання бюджету  сільської ради за 1 півріччя 2016 року.
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

2

Про  затвердження проектно-кошторисної документації на  поточний ремонт приміщення бібліотеки в с. Саражинці.
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

3

Про  затвердження проектно-кошторисної документації по   поточному ремонту віконних та дверних прорізів у приміщенні будинку культури  с. Саражинці.
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер
4 Про  затвердження проектно-кошторисної документації по   поточному ремонту вхідного ганку приміщення клубу с. Юнашки.
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

5

 Про  затвердження проектно-кошторисної документації на  поточний ремонт відрізку   дороги по вул. Польова в  с. Кур’янці.
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

6

Про внесення змін до  комплексної Програми  благоустрою  сіл Саражинецької сільської ради на 2016 рік.
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

7

Про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових проблем учаснику АТО Никитюку Василю Васильовичу.
Доп.Рибак Т.І – сільський голова

8

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.( Виділення коштів  з перевиконання бюджету на поточний  ремонт відрізку   дороги по вул. Польова в  с. Кур’янці.)
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

9

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.(Виділення районному бюджету  субвенції:  для лікування учасників АТО-3000 грн,для  господарських потреб Саражинецької ЗОШ 1-2 ступенів  та  харчування дітей-12 450грн.,Погребищенській центральній лікарні для придбання медикаментів невідкладної допомоги в сумі 3000 грн.)
Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

10

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.(Для оплати робіт за виготовлення технічної документації на громадські пасовища)
Доп. Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради

11

Про  надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Мирошниченку Михайлу Петровичу.
Доп. Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради

 

 

Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  9 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 20.07.2016 року.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 13* та 14*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 9 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

за за за за за за за за за за за  

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

відсутній

відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

відсутній

відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

 

10

Задерей Сергій Іванович   

відсутній

відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

відсутній

відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній  

 

13*

Кількісні результати голосування

«за»

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

 

 

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«утримався»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «неприйнято»

 Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

Прийнято

 

 

 


                                                                        Порядок денний 

                 10  сесії Саражинецької сільської ради  7 скликання

                                                       20 вересня 2016 року

 

 з/п

                                              Назва питання,доповідач

1

Про перейменування с. Жовтневе Погребищенського району Вінницької області.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

2

Про затвердження Положення та складу тендерного комітету   Саражинецької сільської ради.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

3

Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію в Саражинецькій сільській раді системи електронних закупівель.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

4

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.(виділення трансфертів районному бюджету  в сумі 44450 грн.

Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

5

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік.(виділення коштів на оплату послуг в сумі 7000 грн.)

Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

6

Про виплату матеріальної допомоги учасникові АТО                    Лопушинському О.О.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

7

Про  надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Шиманському Юрію Олексійовичу.

Доп. Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради

 

                  Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  10 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 20.09.2016 року.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 13* та 14*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 9 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

за

за

за

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

10

Задерей Сергій Іванович   

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

 

 

 

 

 

13*

Кількісні результати голосування

«за»

7

7

7

7

7

7

7

 

 

 

 

 

 

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«утримався»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «неприйнято»

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Саражинецька  сільська   рада         Погребищенського   району

Вінницької    області

7 скликання

10 сесія

Рішення

Від       вересня   2016 року  №109

 

 

Про перейменування  с. Жовтневе Погребищенського району

Вінницької області

 

 

Відповідно до ст. 25 ч.1 ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання Закону України«Про засудження комуністичного та  націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Постанови Верховної ради України №1353-VIII   від  12/05/2016 року «Про перейменування деяких населених пунктів»  рішення 4 cесії  7 скликання Саражинецької сільської ради  від 16 грудня    2015 року  № 40 «Про  вибір нової назви населеного пункту с. Жовтневе Погребищенського району Вінницької області»,  враховуючи рішення постійної комісії сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, комунальної   власності, роботи транспорту і зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою    населених пунктів, з гуманітарних питань та соціального захисту,регламенту,депутатської діяльності і етики та з метою відновлення історичної та соціальної  справедливості, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА:

1.У зв’язку з перейменуванням, відтепер с. Жовтневе отримало назву                с. Попівці.

2.Доручити сільському голові :

- опублікувати дане рішення в газеті «Колос» та на офіційному веб-сайті ради;

- проінформувати про прийняте рішення обласну державну адміністрацію, райдержадміністрацію, районну раду,орган ведення державного реєстру виборців,територіальні підрозділи Державної міграційної служби, Міністерства юстиції, державної служби з питань геодезії,картографії та кадастру, Вінницьку філію ДП «Національні інформаційні системи».

3.Контоль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                       Т.І. Рибак

 

 

У К Р А Ї Н А

Саражинецька  сільська   рада         Погребищенського   району

Вінницької    області

7 скликання

10 сесія

Рішення

Від     20  вересня   2016 року  №  110                                 

                                                          

 

Про затвердження Положення

та складу тендерного комітету

Саражинецькоїсільської ради

 

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 та частини п’ятої статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» та з метою забезпечення проведення закупівель товарів, робіт послуг за кошти сільського бюджету, Саражинецька  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про тендерний комітет Саражинецькоїсільської ради Погребищенського району Вінницької області                                                                                                                                                      (додаток  1).

2.Створити тендерний комітет Саражинецької  сільської радиПогребищенського району Вінницької області та затвердити його склад (додаток  2).

     3.Це рішення набуває чинності з 20 вересня 2016 року.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз питань бюджету та соціально-економічного розвитку, комунальної   власності, роботи транспорту і зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою    населених пунктів, з гуманітарних питань та соціального захисту,регламенту,депутатської діяльності і етики.

 

 

          Сільський голова                                                                       Т.І. Рибак

                                                                                       


                              Додаток  1                          

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 10 сесії                                                              Саражинецької  сільської ради                                          сьомого скликання

20 вересня2016  № 110

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Саражинецькоїсільської ради

Погребищенськогорайону Вінницької області

 

І. Загальні положення

 

 1.  Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Саражинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області,  а також його права, обов’язки та відповідальність.
 2.  Тендерний комітет  (далі - комітет) -  службові (посадові) та інші  особи  Саражинецької сільської ради,  Погребищенського району, Вінницької області, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.
 3.  Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
 4.  Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 1.  Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням Саражинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових(посадових ) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж  як п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові ) особи замовника.
 2.  До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, депутати сільської, районної та обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами  замовника та учасника, чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

 1.  Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням Саражинецької сільської ради .

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та  секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення  інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

 1.  Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за  присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

 1.  Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7.Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

 У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану

закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8.Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання: питань організації та здійснення закупівель.

2.9.Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється навеб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів апарату  замовника  інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

вносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа посадових та інших  осіб  структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10.Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11.Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд сільського голови пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1.  Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-портал Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

 1. Голова комітету несе  персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
 2. 3а порушення вимог, установлених Законом та нормативно правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.
 3. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

 

 

Секретар сільської ради                                         З.А.Мирошниченко

 

 

 

Додаток  2

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення десятої сесії                                                               Саражинецької сільської ради                                          сьомого скликання

20 вересня  2016  №

 

 

 

 

СКЛАД

тендерного комітету Саражинецької  сільської ради

Погребищенського району Вінницької області

 

 

 Голова комітету:

Рибак Т.І.

  Сільськийголова Саражинецької сільськоїради

Заступник голови тендерного комітету:

Міщук О.М.

Головнийбухгалтер сільськоїради

Секретар тендерного комітету

Мирошниченко З.А.

Секретарсільськоїради

Члени тендерного комітету

Криволап С.Д.

Касир сільської ради

 

Нечитайло А.П.

Землевпорядниксільськоїради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Саражинецька  сільська   рада         Погребищенського   району

Вінницької    області

7 скликання

10 сесія

Рішення

Від       вересня   2016 року  №111

 

 

Про затвердження Положення

про впровадження та експлуатацію

в Саражинецькій сільській раді системи

електронних закупівель

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 №501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів»,  з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування конкурентного середовища та запобігання проявам корупції і зловживання службовим становищем сільська рада вирішила :

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про впровадження та експлуатацію в Саражинецькій сільській раді системи електронних закупівель, що додається.

2.Встановити, що всі товари, роботи і послуги, вартість яких не перевищує суми визначеної Законом України «Про публічні закупівлі», закуповуються розпорядниками та одержувачами місцевих коштів в Саражинецькій  сільській раді,згідно з Положенням.

3.Розмістити це рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  головного бухгалтера сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Т.І. Рибак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

     

                                                                                              до Рішення Саражинецької сільської ради

  від _20.09.2016 р. № _111_

 

Положення

про впровадження та експлуатацію в Саражинецькій  сільській раді

системи електронних закупівель

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок організації придбання товарів, робіт і послуг, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

1.2. В даному  Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

електронний майданчик– апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках;

аукціон– здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця згідно з процедурою, встановленою цим Положенням;

закупівля– придбання замовником товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках у порядку, встановленому цим Положенням;

користувач системи– суб’єкт господарювання, який зареєструвався в системі електронних закупівель;

суб’єкт господарювання- учасник процедури закупівель, замовник;

електронна система закупівель- інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

Термін «учасник процедури закупівель» та «замовник» вживаються в цьому Положенні у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі».

2. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), робіт і послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та не перевищує для закупівлі товарів і послуг 200 тисяч гривень, а для  робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень.

2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт та послуг:

- з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій;

- товарів, робіт і послуг за кошти кредиторів, позик, що надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, що надаються нерезидентами;

- послуг, необхідних для здійснення місцевих запозичень, управління, обслуговування і погашення місцевого боргу;

- банківських послуг;

- адміністративних послуг;

- товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб сільської ради та її виконавчого комітету  у міжнародних заходах з метою представництва села;

- товарів, робіт і послуг, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни;

- товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»;

- послуги з організації концертних програм та театральних вистав;

- товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб сільської ради та її виконавчого комітету у загальноміських офіційних заходах з нагоди державних, міських свят та знаменних дат;

- проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно-просвітницьких заходів як в Україні, так і за її межами (виставки, виступи художніх колективів, конференції, виготовлення фільмів, відеороликів);

- проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих та спортивних заходів тощо;

- аварійні роботи мереж централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації, електричних мереж, ліфтового господарства;

- послуг на підставі договору цивільно-правового характеру;

- інші товари, роботи і послуги, перелік яких наведено у ч.3,ч.4 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- якщо аукціон було двічі відмінено через відсутність пропозицій, на умовах, зазначених в оголошенні про проведення закупівлі.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

                              4. Порядок здійснення закупівель

4.1. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт, послуг оприлюднює в системі звіт про укладенні договори (звіт про укладений договір).

4.2. В звіті замовник зазначає:

- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- вартість товару, роботи чи послуги;

- найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, єдиного закупівельного словника CPV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

- кількість товарів, обсяг робіт, послуг;

- місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

- строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

- технічні та/або якісні характеристики закупівлі;

- іншу необхідну інформацію.

4.3. Одночасно з розміщенням звіту замовник повинен оприлюднити в системі повідомлення про рішення укладання договору та договір на придбання товару, виконання робіт, надання послуг.

4.4. Замовник оприлюднює інформацію по закупівлі в системі у строки визначенні Законом України «Про публічні закупівлі».

4.5. У разі винятку замовник керуючись статтею 35 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовує переговорну процедуру. Обґрунтування для застосування переговорної процедури замовник використовує відповідно до умов частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»та укладає договір про закупівлю після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

Має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

4.6. У разі технічної та економічної потреби (винятку), маючи за мету отримати конкурентну ціну, замовник застосовує допорогову закупівлю керуючись наказом ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 N35 «Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель». Оприлюднює інформацію по закупівлі в системі у строки визначенні Законом України «Про публічні закупівлі».

Договір на придбання товару, робіт, послуг укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 2 робочі дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, а в разі скорочених закупівель не раніше ніж 1 робочий день та не пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

Після укладення договору на придбання товарів, робіт, послуг замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 2 робочих днів з моменту його укладення з урахуванням вимог законодавства України.

У випадку неукладення договору протягом строку, визначеного в пункті 4.6 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому главою 4 цього Положення.

У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій, замовник повторно оголошує про проведення закупівлі у порядку, передбаченому наказом ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 N35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель».

4.7. Якщо вартість закупівлі товару (товарів), робіт і послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а для  робіт 1 мільйон 500 тисяч гривень – Замовник проводить відкриті торги згідно статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Порядок оскарження результатів закупівель

5.1. Користувач Системи, права та інтереси якого порушені в процесі проведення закупівель, має право оскаржити такі рішення, дії або бездіяльність протягом 1 робочого дня з моменту їх вчинення.

5.2. Скарга подається користувачем Системи в електронній формі через сервіс Системи та повинна містити таку інформацію:

- ідентифікаційні дані особи, що подала скаргу (найменування, код ЄДРПОУ- для юридичних осіб-резидентів; ПІБ, місце реєстрації (проживання) - для фізичних осіб; найменування, реєстраційний номер, країна резиденства - для юридичних осіб-нерезидентів);

- номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;

- підстави подання скарги (обставини, з яких скаржник вбачає порушення закупівлі);

- вимоги до особи, дії якої оскаржуються, та їх обґрунтування.

5.3. Особа, дії якої оскаржуються, не пізніше 2 робочих днів з моменту реєстрації скарги в Системі та до моменту укладення договору за результатом проведених закупівель, зобов’язана її розглянути з прийняттям рішення про наявність або відсутність порушень закупівлі, заходи, що вживатимуться для їх усунення, та оприлюднити в Системі. У випадку пропуску терміну, скарга може бути залишена без розгляду.

5.4. До розгляду скарги для отримання консультації можуть залучатися експерти та спеціалісти, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

5.5. Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель.

                                                    6. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

Секретар Саражинецької  сільської ради                           З.А.Мирошнисченко                   

 

                                                                        Порядок денний 

                 11  сесії Саражинецької сільської ради  7 скликання

                                                       01 листопада 2016 року        

 з/п

                                              Назва питання,доповідач

1

Про виконання сільського бюджету за 9 місяців  2016 року

Доп.Міщук О.М.-головний бухгалтер

2

Про надання в оренду земельної ділянки Журавльову В.В.

Доп. Нечитайло А.П. – землевпорядник сільської ради

3

Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

4

Про звільнення секретаря сільської ради Мирошниченко З.А.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

5

Про обрання секретаря Саражинецької сільської ради.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

6

 Про присвоєння рангу секретарю сільської ради

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

7

 Про здійснення секретарем  сільської ради  повноважень секретаря  виконавчого комітету  сільської ради

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

8

Про внесення змін до персонального складу постійної комісії сільської радиз питань раціонального використання земель та охорони природи.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

9

Про внесення змін до персонального складувиконавчогокомітету сільської ради.

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

10

Про внесення змін до персонального складуадмінкомісії сільської ради .

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

11

Про внесення змін до персонального складу опікунської ради сільської ради .

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

12

Про внесення змін до складу тендерного комітету сільської ради .

Доп.Рибак Т.І – сільський голова

 

 

                  Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  11 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 01.11.2016 року.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 13* та 14*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 9 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

10

Задирей Сергій Іванович   

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

13*

Кількісні результати голосування

«за»

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

«проти»

            -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

«утримався»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

14*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «неприйнято»

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

 

Порядок денний

17  сесії Саражинецької сільської ради  7 скликання

12 травня  2017 року

 

 з/п

                                              Назва питання,доповідач

1

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2017 рік.

Доп. Міщук О.М. – головний бухгалтер

2

Про внесення змін до Сільської програми розвитку закладів культури на території Саражинецької сільської ради на 2017 рік.

 Доп. Нечитайло А.П. – секретар

3

Про виконання бюджету за 1 квартал 2017 року

Доп. Міщук О.М. – головний бухгалтер

4

Про виплату матеріальної допомоги сільському голові.

Доп. Міщук О.М. – головний бухгалтер

    Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  17 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 12.05.2017 року.

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 14* та 15*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 17 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

відс

відс

відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

відс

відс

відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

відс

відс

відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Задерей Сергій Іванович   

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

відс

відс

відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

відс

відс

відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Рибак Тетяна Іванівна

за

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*

Кількісні результати голосування

«за»

8

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«проти»

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«утримався»

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «не прийнято»

прийнято

прийнято

прийнято

прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний

18  сесії Саражинецької сільської ради  7 скликання

14 червня  2017 року

 

 з/п

                                              Назва питання,доповідач

1

Про внесення змін до штатного розпису сільської ради та його затвердження

Доп. Міщук О.М.- головний бухгалтер

2

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2017 рік.

Доп. Міщук О.М. – головний бухгалтер

3

Про надання в оренду КУ ПРМЦПМСД приміщень фельдшерських пунктів, які є об’єктом права власності Саражинецької територіальної громади.

Доп. Нечитайло А.П. – секретар сільської ради

    Реєстраційний список  для поіменного голосування  депутатів  на  18 сесії Саражинецької сільської ради   VII скликання 14.06.2017 року.

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,без графи 14* та 15*

Порядковий номер проекту рішення в порядку денному 18 сесії Саражинецької сільської ради 7 скликання

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Нечитайло Алла Петрівна  

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кульчицька Світлана Іванівна

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Міщук Олена Михайлівна  

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ібрагімов Юрій Малікович  

Відс

Відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Нечитайло Станіслав Васильович

Відс

Відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Мирошниченко Зінаїда Антонівна

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Чабанюк Василь Іванович  

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Нечитайло Галина Федорівна 

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Мельник Іванна Дмитрівна     

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Задерей Сергій Іванович   

Відс

Відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Зайчук Михайло Олександрович  

за

за

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Тарасюк Іван Іванович               

Відс

Відс

відс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Рибак Тетяна Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*

Кількісні результати голосування

«за»

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«проти»

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«утримався»

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15*

Якісні результати голосування

Рішення «прийнято»або «не прийнято»

прийнято

прийнято

прийнято