УКРАЇНА

Саражинецька  сільська рада Погребищенського районуВінницької області

7 скликання

52  сесія

                                                                                                                                                                                                                                                      Р І Ш Е Н Н Я                               

               

від  19  червня    2020 року  № 450       

 

                 Про встановлення   ставок місцевих податків і зборів   на 2021 рік

 

      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст.10, 12, ст.212, ст.265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст.267,ст.ст.271-287 ,ст.291, 292, 293, 294,295 Податкового кодексу України,  Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку, комунальної   власності, роботи транспорту і зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою    населених пунктів, з гуманітарних питань та соціального захисту, регламенту, депутатської діяльності і етики ,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити  на території Саражинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2021 рік ставки  місцевих податків  :

 1.1. в тому числі :

         - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

         - транспортного податку ;

         - земельного податку ;

          - єдиного податку;

          - акцизного податку.

 1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту  284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік (додатки 1,2, 3,2).  

2. Затвердити:

-  Положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки  в Саражинецькій         сільській раді (Додаток 1, (додаток 1,1 -  ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки, 1,2 - пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на нерухоме майно). 

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в Саражинецькій сільській раді (Додаток 2)

- Положення про механізм справляння земельного податку   (Додаток 3, ставки земельного податку - 3,1,  пільги для юридичних осіб зі сплати податку на землю – 3,2)

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  акцизного о податку  в Саражинецькій сільській раді (Додаток 4) ;

 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в Саражинецькій сільській раді (Додаток 5) ;

                          3. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про       

                    засади державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”,   

                    під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про   

                     оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті 

                    «Колос» не пізніш, як у десятиденний строк після його прийняття та

                      підписання.         

 4. Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2021 рік у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ.  

   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, комунальної   власності, роботи транспорту і зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою    населених пунктів, з гуманітарних питань та соціального захисту, регламенту, депутатської діяльності і етики. 

  6. Визнати таким, що втратило чинність,  рішення 42 сесії  сільської ради 7 скликання  від 24 червня  2019 року № 363 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

  7. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

 

 

  Сільський голова                         Т.І. Рибак