У К Р А Ї Н А

Саражинецька  сільська   рада

Погребищенського   району Вінницької    області

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 13

Від 04  червня  2018  року

 

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Саражинецької сільської ради, Погребищенського району, Вінницької області»

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  на підставі Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. N 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р. №259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», виконавчий комітет  Саражинецької сільської ради сільської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  норми послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Саражинецької сільської ради, Погребищенського району Вінницької області, додаток 1 додається.

 2. Контроль за виконання рішення покласти на інспектора сільської ради.

 

 

                Сільський голова                                                  Т.Рибак

                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Додаток 1 

                                                                                                            до   рішення виконавчого       комітету Саражинецької сільської радивід 04.06.2018 року № 13

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів  Саражинецької сільської ради, Погребищенського району, Вінницької області»

п/п

Найменування

об’єкта    

 

Розрахункова

одиниця

 

 

Норми утворення наодну розрахункову

одиницю

Щільність, кг/куб.м

Середньодобова

Середньорічна

 

кг

куб.м

кг

куб.м

1

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою

1 мешканець

0,20

0,0010

75

0,37

200.0

2

Багатоквартирні будинки

1 мешканець

 0,18

0,0009

65,7

0,33

200,00

3

ФАП

1 відвідування

0,01

0,0005

3,6

0,02

180,00

4

Загальноосвітній навчальний заклад

1 учень

0,04

0,0002

14,6

0,07

200,00

5

Склади

1 кв.м площі

0,01

0,0004

36,5

0,15

240,00

6

Адміністративні та громадські установи та організації

1 робоче місце

0,2

0,0016

73

0,4

180,00

7

Промтоварні заклади торгівлі

1 кв.м торговельної площі

0,1

0,0005

36,5

0,18

200,00

8

Продовольчі заклади торгівлі

1 кв.м торговельної площі

0,1

0,0005

36,5

0,18

200,0

9

Заклади культури, мистецтва

1 місце

0,04

0,0002

14,6

0,8

180,00

Великогабаритні та ремонтні відходи не входять у норму надання послуг з вивезення ТПВ і визначаються згідно з фактичним накопиченням відходів.

                

            Сільський голова                                             Т.Рибак

 

                                                            АНАЛІЗ регуляторного впливу до  рішення виконавчого комітету № 13 від 04 червня 2018 року

Саражинецької сільської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в селах Саражинці, Попівці, Кур’янці та Юнашки »

 

         1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Відповідно до вимог Закону України № 1825-VІ від 21.01.2010 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами» органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення побутових відходів.

Норми надання послуг із вивезення побутових відходів є важливим показником у системі санітарного очищення села, необхідним для:

  • планування робіт з організації збирання, зберігання, перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів;
  • визначення необхідної кількості обладнання для збирання, зберігання та перевезення побутових відходів та обслуговуючого персоналу у сфері поводження з ними;
  • розрахунків вартості послуг із вивезення побутових відходів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» зазначені норми переглядаються один раз на п’ять років.

Затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану села, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів, дозволить їм покращити свій фінансовий стан,  підвищить якість надання послуг із вивезення побутових відходів та рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

Дія регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування та населення.

            2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

            Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, так як чинне законодавство чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо затвердження  норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

  

3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

 - урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із вивезення побутових відходів.

         - урегулювання відносин між споживачами та виконавцем послуг із вивезення побутових відходів, шляхом укладення договорів та контролю за дотриманням виконавцем послуг графіків вивезення відходів.

         - стабілізація фінансового стану підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та населення будуть наступні:

Сфера інтересів

Очікувані

вигоди

витрати

Територіальна громада

– Підвищення якості надання послуг із вивезення побутових відходів.

 

Відсутні

Суб’єкти господарювання

– Створення умов для підвищення ефективності

– Удосконалення порядку надання послуг із вивезення побутових відходів.

Стабілізація фінансового стану підприємств виконавця послуг із вивезення побутових відходів.

Грошові, пов’язані з оплатою послуг із вивезення побутових відходів.

Органи місцевого самоврядування       

 

– Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста.

 – Збалансування інтересів між суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг.

 – Зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих  сміттєзвалищ.          

 

Часові, пов’язані зі здійсненням контролю за наданням послуг із вивезення побутових відходів

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття рішення є затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

         5. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Зберегти існуючу ситуацію. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки чинним законодавством передбачено, що норми вивезення побутових відходів затверджуються органами місцевого самоврядування.

Прийняття запропонованого проекту рішення. Ця альтернатива – єдина можливість привести у відповідність із вимогами чинного законодавства порядку надання послуг з вивезення побутових відходів як для суб’єктів господарювання, так і для населення.

           6. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення  норм надання послуг із вивезення побутових відходів згідно з вимогами чинного законодавства і, як наслідок:

–     підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами;

–  поліпшення санітарно-епідеміологічного стану села;

– зменшення навантаження на сільський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих  звалищ відходів.

           7. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного  акта.

            При прийнятті запропонованого акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

–  установлення  норм надання послуг із вивезення побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;

– планування робіт з організації збирання, зберігання, перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів;

– упровадження договірних відносин між споживачами та виконавцями послуг із вивезення побутових відходів;

– підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів;

– застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення;

  8. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта будуть затверджені норми надання послуг із вивезення побутових відходів відповідно до чинного законодавства.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні фактори, як зміни в чинному законодавстві, соціальне напруження у суспільстві. Зазначені фактори впливатимуть на порядок надання цих послуг, умови дотримання прав споживачів, рівень якості послуг та ефективність роботи суб’єктів господарювання, які надають послуги із вивезення побутових відходів.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, підвищення добробуту та платоспроможності  населення, поліпшення якості послуг, дотримання учасниками відносин у сфері поводження з побутовими відходами вимог законодавства.

9. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

         10. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

– обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

– рівень оплати  послуг із вивезення побутових відходів;

– звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів

– складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.

        11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності дії регуляторного акта  буде  здійснюватися   на  підставі  статистичних  даних  шляхом  підрахунку  кількості обсягів наданих послуг із вивезення побутових відходів, рівня їх оплати, звернень громадян щодо незадовільного надання послуг із вивезення побутових відходів, складених адміністративних протоколів та сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами, наявності несанкціонованих звалищ відходів.

Базове  відстеження  результативності  проведено на етапі розробки проекту регуляторного акту.

          Повторне  відстеження  планується  провести  через  рік  після  набуття  чинності  регуляторного  акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.