Секретар сільської ради                                            А.П. Нечитайло

                                                  У К Р А Ї Н А

 

Саражинецька  сільська   рада

Погребищенського   району Вінницької    області

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 серпня  2018  року №   19

 

 

Про встановлення тарифів на послуги водопостачання,

які надаються ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс»

на території села Саражинці.

 

Керуючись п. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,ст.7, п.п.1,2,3,4,5,6 ст. 31 Закону України «Про житлово - комунальні послуги» від 24.06.2004року №1875, Постановою КМУ від 01.10.2014 року № 532 «Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем), враховуючи лист комунального підприємства ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс» щодо затвердження розрахунку тарифів  від 22 серпня 2018р., виконком Саражинецької сільської ради

                                           вирішив :

1. Встановити  тарифи на послуги водопостачання, які надаються     підприємствомТОВ «Жмеринський райкомунсервіс» на території  с. Саражинці в таких ромірах  за 1 куб. м. :

- для населення по лічильнику - 14,60 грн.;

- для бюджетних організацій по лічильнику - 15,32 грн.

2. Рекомендувати  комунальному підприємству ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс» укласти договори на водопостачання з населенням та суб’єктами господарювання всіх форм власності.

3.  З метою реалізації положень статей 12-14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», забезпечити оприлюднення даного рішення в районній газеті «Колос» після його прийняття та підписання  .

4.  Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

 

Голова виконкому                                                 Т.І. Рибак

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення Саражинецької сільської ради
«Про встановлення тарифів на послуги водопостачання,які надаються  ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс » на території села

Саражинці.

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03р. №1160-ІУ та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Саражинецької сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання,які надаються ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс » на території села Саражинці.

 1. Опис проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

На сьогоднішній день у сільській раді склалася ситуація,яка унеможливлює надання якісних послуг з водопостачання населення в с. Саражинці. Створення власного комунального підприємства неможливо ,так як кількість споживачів невелика.

Утримання власних і прийнятих підрозділів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг - населенням, бюджетними організаціями та установами, іншими сторонніми організаціями та підприємствами села. Розрахунок вартості послуг з водопостачання, здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу фактичних витрат , цін на енергоносії, витратні матеріали, а також з врахуванням змін обсягів подачі води, змін використання матеріальних та трудових ресурсів.

Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг з водопостачання, - відшкодування повної собівартості послуг. Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення і переобладнання системи видобування, транспортування та розподілу води, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращення показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель.

 1. Цілі регулювання.

Основною ціллю даного регулювання є виконання у сфері послуг з водопостачання, Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІУ “Про житлово - комунальні послуги" ( далі - Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення".

Цілями регулювання є :

надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства;

дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг;

забезпечення функціонування підприємства - виробника послуг на умовах самофінансування;

утримання у належному стані засобів виробництва; дотримання та виконання нормативів трудового законодавства та колективного договору;

забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.

 1. Альтернативи.
 2. Встановлення тарифів на послуги з водопостачання, які відповідають економічно обгрунтованим витратам на виробництво цих послуг.
 3.  З 23.09.2018 року встановити слідуючі тарифи з водопостачання за 1 куб.м. на місяць:

- для населення по лічильнику - 14,60 грн.;

- для бюджетних організацій по лічильнику - 15,32 грн.

Встановлення тарифів покращить стан надання послуг.

 1. Відповідні заходи і механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми. Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної політики:
 2. узгодження з відповідними службами; прийняття рішення;
 3. інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованих тарифів на послуги з водопостачання,
 4. взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих тарифів;
 5. врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

Проект рішення Саражинецької сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання, які надаються ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс »  »на території села Саражинці встановлює тарифи на послуги населенню з водопостачання.:

 Запропоновані наступні тарифи :

   - для населення по лічильнику - 14,60 грн. за 1куб.м.;;

   - для бюджетних організацій по лічильнику - 15,32 грн. за 1куб.м.;

 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

Це стає можливим завдяки затвердженню зазначеним рішенням Саражинецької сільської ради:

 • тарифів на послуги населенню з водопостачання Розробка рішення здійснюється за принципами :
 • законності;
 • гласності (відкритості, прозорості, загальнодоступності).
 • Очікувані результати прийняття рішення.

За результатами прийняття зазначеного рішення, мають бути досягнуті цілі,які передбачені в п.2 цього Аналізу.

До негативних результатів впровадження рішення можна віднести підвищення витрат населення на послуги з водопостачання..

Позитивними результатами є можливість вирішення проблем, які зазначені у п. 1.

Аналіз вигод та витрат обраного способу.

Найменування

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

 

Витрати пов'язані з розробкою та впровадженням регуляторного акту.

Виробник послуг

Забезпечення відшкодування тарифами економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг Забезпечення необхідних санітарно- гігієнічних умов виробництва; Утримання виробництва у належному стані;

Зменшення аварійних ситуацій; Безперебійне виробництво послуг;

Впровадження

енергозберігаючих

технологій.

Споживачі

Отримання послуг належної якості в достатньому обсязі

Підвищення витрат на оплату комунальних послуг

 
 

 

 

 

 1. Строк дії рішення.

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на певні категорії споживачів комунальних послуг з водопостачання є загальнообов'язковим до застосування на території села Саражинці, та строк дії якого не визначено.

 

 1. Показники результативності регуляторного акта.

Результативність рішення буде проводитися за допомогою порівняння числових показників: доходи, середній тариф; витрати, собівартість; фінансовий результат; сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством; кількість споживачів послуг (населення).

За прогнозом, результативність дії регуляторного акту в наступному:

беззбиткова діяльність комунального підприємства по забезпеченню водопостачання,

підвищення якості надання послуг та надійності виробничого обладнання.

Формування тарифів виконувалось з урахуванням витрат на здійснення поточних ремонтів та впровадження виробничо-технічних заходів спрямованих на поліпшення систем водопостачання . Для впровадження вибрані тільки ті, які повністю або частково розв’язують проблеми споживачів і одночасно дозволяють підвищити надійність виробничого обладнання.

У відповідності із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” від 11.09.2003 № 1160-ІУ рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта визначається кількістю осіб, що:

прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації за результатами оприлюднення;

отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування; отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 1. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде проведена за допомогою періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

На основі наданих звітів вказаним управлінням буде здійснюватись базове відстеження цього регуляторного акта через рік після затвердження регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись :

 • за допомогою моніторингу цін;
 • на підставі подання звіту по результатам виробничо-господарської діяльності ТОВ

«Жмеринський райкомунсервіс».

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Секретар сільської ради                                            А.П. Нечитайло